evangeliet til alle alle aldre kan synge her i Nørresundby Baptistkirke

Velkommen til vores hjemmeside

Koret ”Evangeliets Gyldne Sange” er et fælleskirkeligt kor, der består af 28 modne mennesker fra Brønderslevegnen, der mødes regelmæssigt i et livsbekræftende fællesskab omkring glæden ved at synge.  

Koret medvirker gerne ved forskellige arrangementer og afholder med jævne mellemrum koncerter. Korets primære repertoire er gamle, melodiske og evangeliske vækkelsessange, som var en integreret del af tidligere generationers kristne sang- og musikskat i hele Norden, og som er blevet sunget helt op til vor egen tid. Denne sangskat står desværre i fare for at gå i glemmebogen, og koret ser det som en vigtig del af sin opgave at bevare og udbrede kendskabet til nogle af disse sange. Koret akkompagneres af både klaver, saxofon, violiner, bas, harmonikaer, guitar og banjo.


Koncerter

I samarbejde med lokale kirker har koret været drivkraften i "Mindes du sangen" aftner rundt om i Nordjylland, samt andre dele af landet. Der har været stor opbakning til disse arrangementer, og koret har med dsts uformelle tilgang, enkle sange og iørefaldende melodier formået at begejstre de mange deltagere til disse sangaftner.
Vi synger enkle, glade sange med et klart kristent budskab. Melodierne er iørefaldende og sangbare, og det er vores erfaring, at tilhørerne ganske enkelt ikke kan lade væremed at synge med.
Koret har været på en række vellykkede koncertturneer i både Danmark og Norge, ligesom der har været arrangeret spændende ture til Færøerne og Rumænien, hvor koret har været til glæde og opmuntring med deres sang og musik. På disse ture har vi en trofast skare af mennesker som er med og støtter os.
Gennem flere år har Erik Mortensen været tilknyttet EGS som både rejseleder og forkynder. Hans spændende og inspirerende andagter falder godt i tråd med hele konceptet "Mindes du sangen" arrangementerne, og gennem årene har andagterne været til stor opmuntring for mange.Aktuelt


Mindeord om Terkel Næsby Bjerg

Det var med stor sorg og chok, at vi torsdag d. 23. august modtog meddelelsen om Terkel Bjergs pludselige død, mens han var i gang med at udføre rutinemæssige arbejdsopgaver på familiegården.

Menneskeligt set kan det være svært at forholde sig til, at Gud tog Terkel hjem i en så relativ ung en alder, men vi nærer ikke gnist af tvivl om, at Gud altid har tjek på det, han gør. Det ændrer imidlertid ikke ved det faktum, at det forekommer smerteligt at miste en god ven, med hvem vi har haft så mange mindeværdige samværsstunder og fælles gode oplevelser, hvorigennem vi lærte så mange af Terkels gode sider at kende. Vi er mange, der føler, at det er et stort tab, at Terkel ikke er mere, og vi kommer til at savne ham, og hans plads bliver svær at erstatte.

Man siger, at ingen er uundværlig. Men det er kun den ene side af mønten. Man kan med ligeså stor ret sige, at ingen kan erstattes. Terkels plads bliver svær at fylde ud. Midt i sorgen og savnet efter en kær broder fyldes vore hjerter imidlertid også af stor tak for det liv, Terkel levede og for den indsats, han øvede.

Terkel var gennem en lang årrække en vigtig og værdsat del af Evangeliet Gyldne Sange, hvor han spillede bas. Han udmærkede sig på flere måder. Han var korets yngste medlem, og han var en dygtig musiker med et fint øre for musik med den særlige evne at have absolut gehør. Med sit spil medvirkede Terkel til, at vi kunne holde rytmen, når vi sang. Han mødte altid trofast op med sit udstyr, og han glædede sig både til øvelser og sangaftener rundt om i forskellige sammenhænge.

Terkel var ikke alene værdsat for sine musikalske kvaliteter. Han havde på alle måder et imødekommende og venligt væsen, der gav sig udslag i interesse og omsorg for de menneskers ve og vel, han mødte på sin vej. Alle, der lærte Terkel at kende, satte pris på ham og var taknemlig for hans omsorg. Når kormedlemmer mødtes blev de utallige gange mødt af Terkels hilsen: ”Godt at se dig”. Eller om morgenen på en tur: ”Har du sovet godt” eller efter et arrangement: ”Tak for ordet/sangen – det var et godt budskab”.

Terkel vil ikke mindst blive husket for de mange og inderlige bønner, han bad, når koret eller kormedlemmer var samlet. Han var den første til at bede, og hans bønner var konkrete og målrettede de opgaver, der stod for. Disse bønnestunder står som markante mindesmærker om et menneske, som tog Guds løfter alvorlige, og som stolede på Gud i småt og stort.

Terkels hjerte brændte for at nå ud med evangeliet. Han glædede sig, når koret skulle på kortere eller længere ture, og blev han spurgt om at aflægge et vidnesbyrd, var han altid parat til at stå frem med et godt og opmuntrende ord om den frelser og Herre, der havde så stor en plads i hans liv.

Der var ting Terkel ikke kunne. Under normale omstændigheder bliver det anset for at være et handicap. Men når det som hos Terkel udmøntede sig i ikke at kunne tale ondt om andre, bliver det positivt.  I Terkels tilfælde blev det, han ikke kunne som regel overskygget af det, han kunne.

Terkel var på mange måder et eksempel til efterfølgelse for den store omgangskreds, der kendte ham. Hans stålfaste tro, hans oprigtige omsorg og mærkbare, inderlige gudsfrygt står som pejlemærker for os, der står tilbage.

Vi siger Gud tak for Terkel, og vi ærer hans minde iblandt os.
 
Kontakt:
Bent Andersen
Bent
Tlf. 24 47 98 12
Mail
Judith Nørholm
Judith
Tlf. 51 89 31 21